Publikacja omawiająca fortyfikacje linii a2 w Bochni   | 27.09.2015
   Niedawno na rynku wydawniczym ukazała się książka autorstwa Jacka Baniaka, Rafała Podsiadły i Piotra Zaczka omawiająca fortyfikacje linii a2 w okolicy Bochni
w województwie małopolskim: Fortyfikacje linii Stellung a2 w Bochni i zdobycie miasta w styczniu 1945 r.

"Autorzy podjęli próbę pokazania tego, co wydarzyło się w czasie budowy fortyfikacji, w trakcie przejścia frontu, ukazali skutki działań wojennych i losy pozostawionego na placu boju uzbrojenia."

Więcej na stronie http://stellunga2.pl/
  Nowa publikacja opisująca fortyfikacje linii a2   | 05.11.2014
   Ukazała się publikacja autorstwa Rafała Podsiadły opisująca fortyfikacje linii a2: Niemieckie fortyfikacje Stellung a2 i ich przełamanie w styczniu 1945 r.
Na linii Raby, Szreniawy i Pilicy.


"...budowana przez ludność polską pod nadzorem niemieckich inżynierów od lata 1944r. do czasu radzieckiej ofensywy zimowej w styczniu 1945r. W skład linii wchodziły obiekty o charakterze stałym o konstrukcji żelbetonowej, następnie obiekty o konstrukcji drewniano-ziemnej oraz cała sieć okopów, rowów łącznikowych oraz rowów przeciwczołgowych."

Więcej na stronie http://stellunga2.pl/
  W Leśnej odnaleziono "zęby smoka"   | 03.06.2014
   W Leśnej na ŻywiecczyŸnie odnaleziono kolejną żelbetową przeszkodę przeciwpancerną typu "zęby smoka" (Höckerhindernis). To jeden z elementów budowanej w latach 1944-45 linii b2.
Poza "zębami smoka" w Leśnej, jak dotąd na linii b2 ustalono wybudowanie jeszcze dwóch przeszkód tego typu - w Lalikach koło Zwardonia oraz w Bielsku-Białej.

Pozostałości wspomnianej przeszkody (zachowały się tylko trzy "zęby" z ostatniego, najwyższego rzędu, patrząc od strony nieprzyjaciela) znajdują się po północnej stronie koryta rzeki Leśnianka, tuż przy bramie wjazdowej boiska LKS Leśna.

Znaczną część linii b2 zabezpieczono rowem przeciwpancernym, "zęby smoka" wybudowano w strategicznych miejscach, gdzie obrona krzyżowała się z rzekami czy potokami. Obecne koryto Leśnianki oddalone jest o ok. 120 m od pozostałości żelbetowych umocnień. Znany jest fragment rowu przeciwpancernego po południowej stronie rzeki, który wraz z żelbetową przeszkodą stanowił pierwotnie ciągłą linię obrony ppanc.

Lokalizacja na mapie oraz galeria zdjęć "zębów smoka" - zobacz.
Więcej w artykule Jakuba Rośka, w czerwcowym numerze Odkrywcy.
  Nowości na stronie   | 23.04.2014
   Po serii map i zdjęć przedstawiających linię przeciwpiechotną, teraz kolej na linię obrony przeciwpancernej. Na stronie udostępniliśmy mapy i zdjęcia zachowanych fragmentów rowów przeciwpancernych (Lipnik, Łodygowice, Pietrzykowice, Twardorzeczka, Radziechowy, Koniaków i Zwardoń) oraz towarzyszących im przeszkód typu "zęby smoka" (Lipnik, Zwardoń).
[Zapraszamy]
  Nowości na stronie   | 18.04.2014
   Dostępne są już wszystkie mapy prezentujące przebieg linii przeciwpiechotnej na odcinku Bierna - Zarzecze - Pietrzykowice - Żywiec - Radziechowy - Przybędza - Węgierska Górka (północ). Dodaliśmy ostatnią brakującą mapę - Węgierska Górka (północ).
[Zapraszamy]
  Nowości na stronie   | 15.04.2014
   Do zestawu map i zdjęć prezentujących pozycję b2 dodaliśmy krótki odcinek w bielskim Hałcnowie - Suchy Potok.
[Zapraszamy]
  Nowości na stronie   | 10.04.2014
   Czas na kolejne fragmenty linii b2... Na stronie dostępne są już mapy i zdjęcia kochbunkrów i umocnień ziemnych z okolic Żywca, Radziechów i Przybędzy.
[Zapraszamy]
  Nowości na stronie   | 07.04.2014
   Na stronie udostępniliśmy mapę prezentującą umocnienia w rejonie Nieledwi, Lalik i Zwardonia oraz galerię fotografii wybudowanych tam kochbunkrów i okopów.
[Zapraszamy]
  Nowości na stronie   | 15.03.2014
   Na stronie pojawiła się mapa prezentująca umocnienia w rejonie Bierunia Nowego i Jedliny. Udostępniliśmy także galerię fotografii wybudowanych tam kochbunkrów.
[Zapraszamy]
  Nowości na stronie   | 14.03.2014
   Udostępniliśmy kolejną mapę z fragmentem b2-Stellung - dziś czas na okolice Czarnuchowic (rejon styku Przemszy i Wisły).
[Zapraszamy]
  Nowości na stronie   | 13.03.2014
   Rozpoczynamy udostępniane uszczegółowionych wyników badań terenowych. Na stronie sukcesywnie będą się pojawiać szczegółowe mapy prezentujące dokładną lokalizację wszystkich obiektów kubaturowych na pozycji b2. Na mapach oznaczyliśmy także dokładny przebieg wszystkich odnalezionych fragmentów umocnień ziemnych. Dodatkowo, w odpowiednich galeriach zamieszczamy fotografie wszystkich obiektów. Uzupełnieniem będą namiary GPS poszczególnych budowli.
Na początek zapraszamy do eksploracji wybranych fragmentów linii w pobliżu Bielska-Białej (Hałcnów-Kromparek, Lipnik, Wróblowice), Kóz, Biernej, Pietrzykowic, Zarzecza, Węgierskiej Górki, Ciśca i Milówki.
[Zapraszamy]
  28.01.2014 - Żywiecka Biblioteka Samorządowa - Promocja książki   | 29.01.2014
   28 stycznia w Żywieckiej Bibliotece Samorządowej odbyło się spotkanie promocyjne książki Dominika Kasprzaka i Marcina Kasprzaka pt. "Niemieckie fortyfikacje linii b2 z lat 1944-45. Imielin - Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń".
[czytaj relację - zywiecinfo.pl]
[zobacz fotorelację]
  09.01.2014 - Książnica Beskidzka - Promocja książki "Niemieckie fortyfikacje linii b2..."   | 12.01.2014
   9 stycznia w Książnicy Beskidzkiej w ramach cyklu "Historyczny Czwartek", zorganizowanego przez Bielsko-Bialskie Towarzystwo Historyczne i Książnicę Beskidzką odbyło się spotkanie promocyjne książki Dominika Kasprzaka i Marcina Kasprzaka pt. "Niemieckie fortyfikacje linii b2 z lat 1944-45. Imielin - Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń".
[zobacz relację]
  Bauform 251 już bezpieczny   | 26.06.2010

Blisko rok po odkryciu na terenie budowanej drogi ekspresowej S-69 obiektu typu Bauform 251, schron znalazł nową lokalizację. Obiekt wcześniej znajdował się na trasie planowanej drogi i przez pewien czas istniała obawa, że to unikatowe niemieckie stanowisko dla wieży czołgowej przestanie istnieć. Po interwencjach stowarzyszeń fortyfikacyjnych oraz Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków, Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad [inwestor], podjęła decyzję o zachowaniu obiektu. W ostatnich dniach na budowie pojawił się profesjonalny dźwig, który przesunął schron kilkadziesiąt metrów dalej, poza obręb drogi - na skarpę ponad trasę ekspresową. Docelowo, Bauform będzie znajdował się tuż obok drogi serwisowej. Aktualnie obiekt jest częściowo przysypany i zabezpieczony - nie ma możliwości wejścia do środka.

nowa lokalizacja GPS: N 49°49'34.6'' E 019°05'04.4''
 
nowa lokalizacja stanowiska wraz z kochbunkrami na odcinku linii b2 pod Bielskiem-Białą  24.06.2010 - z wizytą w Speleoklubie Bielsko-Biała   | 25.06.2010
   Członkowie naszej Grupy gościli 24 czerwca 2010 roku w bielskim Speleoklubie, gdzie wygłosili wykład dla członków Sekcji Archeologicznej. Omówiono pozycję obronną pod Bielskiem z 1939r. oraz przebieg niemieckiej linii b2 z 1944r., przechodzącej przez teren Podbeskidzia.
[więcej]
  Oberschlesien-Stellung - linia niemieckich umocnień z 1944 roku   | 09.02.2010
   W najnowszym tomie Śląskiego Rocznika Fortecznego ukazał się artykuł Szymona Hrebendy [Pro Fortalicium] omawiający niemiecką linię fortyfikacji polowych wykonaną w 1944 roku na terenie Górnego Śląska i Zagłębia Dąbrowskiego.
Autor pisze: "Umocnienia biegnące nieprzerwaną linią od Opola aż po obecne Czechy są w literaturze i obiegowej opinii określane mianem linii b2 bądź jej łącznika. Jednakże badania terenowe przeprowadzone przez autora w latach 2006-2009 nasunęły wiele wątpliwości..."
[więcej - Pro Fortalicium]
  Artykuł o odkrytym schronie Bauform 251   | 13.09.2009
   We wrześniowym numerze magazynu Odkrywca ukazał się najnowszy artykuł naszego autorstwa, stworzony przy współpracy Macieja Śledzińskiego - Bauform 251 w Bielsku-Białej. Tekst zawiera specyfikację techniczną obiektu, wyjaśnienie nazewnictwa oraz próbę przybliżenia taktycznych aspektów postawienia schronu w odniesieniu do linii b2.
[witryna magazynu Odkrywca]
  Bauform 251 na linii b2 w Bielsku-Białej   | 21.07.2009 / 22.07.2009

Podczas prac związanych z budową drogi ekspresowej S-69 [wschodnia obwodnica Bielska-Białej] odsłonięto niemieckie stanowisko dla wieży czołgowej typu Bauform 251.

Wraz z systemem fortyfikacji ziemnych uzupełnionych grupą kochbunkrów [informacja z 29.04.2009] schron stanowił fragment linii b2, budowanej w okolicach Bielska-Białej w 1944 roku.

Bauform 251 to żelbetowe stanowisko dla zdobycznej wieży z radzieckiego czołgu ciężkiego typu KW-1. Uzbrojenie stanowiła armata kalibru 76,2 mm oraz 2 karabiny maszynowe z przeznaczeniem niszczenia broni pancernej nieprzyjaciela w sektorze 360°.

Przypuszczalnie jest to jedyny tego typu obiekt zachowany do czasów obecnych na świecie. Czynione są starania mające na celu jego zachowanie.

lokalizacja GPS: N 49°49'34.2'' E 019°05'05.7''
 
przekroje schronu Bauform 251 / lokalizacja stanowiska wraz z kochbunkrami na odcinku
linii b2 pod Bielskiem-Białą  Niemieckie kochbunkry przy polskim schronie w Cieszynie-Boguszowicach   | 29.04.2009

Dzięki naszej inicjatywie oraz Sekcji Miłośników Militariów 4. psp z Cieszyna udało się uratować przed zniszczeniem 3 niemieckie stanowiska z 1944 roku [kochbunkry]. Obiekty stały w pasie budowanej drogi ekspresowej S-69 [wschodnia obwodnica Bielska-Białej] w pobliżu ulicy Krzyżowej. Obecnie można je oglądać w Cieszynie-Boguszowicach, obok polskiego schronu nr 6.fot. http://militariacieszyn.republika.pl/

  "Zęby smoka" zniszczone   | 29.04.2009 / 20.06.2009

Większa część unikalnych, niemieckich zapór przeciwczołgowych [tzw. "zębów smoka"], wraz ze znajdującym się obok rowem przeciwczołgowym została zniszczona podczas budowy drogi ekspresowej S-69 Bielsko-Biała - Zwardoń. Obiekty te stały po wschodniej stronie drogi krajowej 69, w przysiółku Piekło, w Lalikach [Beskid Żywiecki].

Opisywane "zęby smoka" zostały zbudowane w latach 1944-1945, w czasie, gdy trwały zakrojone na szeroką skalę niemieckie przygotowania do obrony przed spodziewaną ofensywą ze strony rosyjskiej. Zapory te usytuowane są na jednej z wielu niemieckich linii obronnych znajdujących się na terenie Polski. Mowa tu o linii b2 przebiegającej m.in. przez Dąbrowę Górniczą, Bieruń, Bielsko-Białą, Żywiec i Zwardoń.

pozostałości "zębów smoka" [czerwiec 2009] 
"zęby smoka" przed budową drogi [grudzień 2006]
copyright © 2006-2015    Grupa Operacyjna "Bielsko-Biała"    wszystkie prawa zastrzeżone
Strona główna Autorzy Bauform 251 Działania wojenne Geneza Kochbunkier Panzernest Przebieg linii b2-stellung Zęby smoka Fortyfikacje ziemne Armia Kraków Bohumin, Bogumin b2-Stellung 1944-45. Niemieckie fortyfikacje linii b2 z lat 1944-45, Imielin - Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń, Dominik Kasprzak, Marcin Kasprzak
bunkry, schrony, schron, bunkry, umocnienia, forty, fortyfikacje, Bielsko, Czechowice-Dziedzice, Biała, Bielsko-Biała, Wehrmacht, Niemcy, OKH, OKH-Stellung, kochbunker, kochbunkier, bauform, bauform 251, zęby smoka, hockerhindernisse, mg-panzernest, panzernest, imielin, zwardoń, łodygowice, żywiec, węgierska górka, milówka, laliki, brzeszcze, oświęcim, grzawa, bestwina, kaniów, ziemne, polowe, okopy, transzeje, KW-1, wojna ?wiatowa, twierdza, 1945, 1939