Przebieg linii

wstecz

Charakterystyka odcinków południowej części b2-Stellung pomiędzy miejscowościami
Imielin - Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń.


Odcinek Imielin (Zbiornik Dziećkowice)
Odcinek Chełm Śląski - Jedlina
Odcinek Wola - Góra - Grzawa
Linia obrony przeciwpancernej Imielin - Rudołtowice
Odcinek Kaniów - Bestwina - Bielsko-Biała - Kozy
Przeciwpancerny punkt oporu Bielsko-Biała
Linia obrony przeciwpancernej Kaniów - Bielsko-Biała
Punkty oporu w Beskidzie Małym
Odcinek Bierna - Zarzecze - Pietrzykowice - Żywiec - Radziechowy - Przybędza
   - Węgierska Górka (północ)

Linia obrony przeciwpancernej Łodygowice - Radziechowy
Odcinek Węgierska Górka (południe) - Cisiec - Milówka (Cumowa Grapa)
Odcinek Nieledwia - Laliki - Zwardoń
Linia obrony przeciwpancernej Laliki
Linia obrony przeciwpancernej Zwardoń


czytaj więcej w książce

-----
Dział w trakcie przygotowania.

Sukcesywnie będą tu udostępniane uszczegółowione wyniki badań terenowych autorów. Na stronie pojawią się szczegółowe mapy prezentujące dokładną lokalizację wszystkich obiektów kubaturowych na pozycji b2. Na mapach zaprezentujemy także dokładny przebieg wszystkich odnalezionych fragmentów rowów strzeleckich i przeciwpancernych. Uzupełnieniem będą namiary GPS poszczególnych budowli oraz dodatkowe zdjęcia, niepublikowane w wersji książkowej.
wstecz