"Zęby smoka" - żelbetowa przeszkoda przeciwpancerna

wstecz

Znaczna część pozycji b2 zabezpieczona była rowem przeciwpancernym, jednakże w miejscach, gdzie jego wykonanie ze względów terenowych było utrudnione lub wręcz niemożliwe, zdecydowano się przygotować żelbetowe przeszkody typu "zęby smoka". Ich nazwę z języka niemieckiego należałoby tłumaczyć dosłownie jako "przeszkoda garbowa" (Höckerhindernis) - ze względu na kształt, w terminologii przyjęła się potoczna nazwa "zęby smoka".

Na całej linii b2 w trzech miejscach linię obrony przeciwpancernej wzmocniono żelbetowymi "zębami smoka".

czytaj więcej w książce
wstecz