Kochbunkier - uniwersalne stanowisko dla piechoty

wstecz

Linie umocnień polowych zdominowane są przez jeden typ betonowych obiektów, mowa tutaj o budowanych na masową skalę stanowiskach typu Kochbunker (pol. kochbunkier). Osadzano je w ziemi, w ciągu rowów strzeleckich i łączących lub też nieznacznie je wysuwano przed okop i zespalano z nim rowem dobiegowym. Były doskonale maskowane, od strony przedpola obsypywano je ziemią do wysokości strzelnicy (obiekty bojowe), a w przypadku kochbunkrów obserwacyjnych oraz o funkcji Kampfstand (niemających strzelnicy ściennej) od strony ataku zagłębiano je w ziemi do wysokości stropu.

Przeprowadzone badania terenowe linii b2 w pasie Imielin - Bielsko-Biała - Żywiec - Zwardoń pozwoliły zlokalizować około 500 betonowych obiektów typu kochbunkier.

czytaj więcej w książce
wstecz