Działania wojenne

wstecz

Teren, przez który przebiegała linia b2 na opisywanym w tym opracowaniu odcinku, zdobywany był przez Armię Czerwoną od końca stycznia, aż do początku maja 1945. Pozycja znalazła się na styku dwóch radzieckich frontów - Wisła płynąca równoleżnikowo pomiędzy Goczałkowicami a Brzeszczami w dużej mierzy rozdzielała wojska 1. Frontu Ukraińskiego (na północy) i 4. Frontu Ukraińskiego (na południu). Ze względu na rozległość terenu, działały tutaj cztery armie, patrząc od północy były to: 59. i 60. Armia (z 1. FU) oraz 38. Armia i 1. Armia Gwardii (z 4. FU).

Po stronie niemieckiej, północne obszary, znajdujące się najwcześniej na linii frontowej, początkowo podlegały 17. Armii z Grupy Armii "A" (później "Środek"). W wyniku rozwoju sytuacji wojennej, całość podporządkowano następnie Grupie Armijnej "Heinrici" (1. Armii Pancernej) z Grupy Armii "A" (później "Środek").

Od Imielina do styku Wisły i Białej
Na przedpolach Bielska i Białej
W Beskidzie Małym, Śląskim i Żywieckim

czytaj więcej w książce
wstecz